FLIR Systems


е световен
лидер в
проекти-
рането,
произ-
водството
и продажбите на
термо камери за
широк спектър от търговски и
правителствени приложения.

още...


Raytekразработват
инструменти, които подобряват
произво-
дителността,
надеждността и
ефективността нa процесите на своите клиенти, както и
дейностите свързани с поддръжка, и в крайна сметка, качеството на
техните продукти и услуги.

още...


   Ифрачервени термометри
НОВО!Raynger 3i PlusAutoPro ST25MiniTemp

   Фиксирани ифрачервени сензори
НОВО!CI170CMMMXR IR

   Компактни камериFLIR i7

FLIR Еx-серияFLIR Еxx-серия

   Производствени камери

FLIR T 6xx -серия

FLIR T 4xx -серия

FLIR T-серия

FLIR P-серия

FLIR GF-серия

FLIR A-серия

   Камери за изследване и развитие

FLIR SC 600

FLIR SC 645/655

FLIR SC 2000/5000

FLIR SC 7000


©FLIR SYSTEMS Distribution, Technical & Customer Support - Bulgaria София 1680 ул."Борово" 230 ° факс +359 2 858 4255 ° тел. 0888 563 565
° E-mail:todor.bagarov@stedor.com