FLIR Systems


е световен
лидер в
проекти-
рането,
произ-
водството
и продажбите на
термо камери за
широк спектър от търговски и
правителствени приложения

като мониторинг на заобикалящата среда, научни изследвания, контрол на производствения процес, въздушни наблюдения, търсене и спасяване на хора, издирване на наркотици, гранично и водно патрулиране, навигационна безопасност, наблюдения на околната среда и охранителни системи.
FLIR Systems е създадена през 1978 год. и обединява три водещи компании в инфрачервените технологии AGEMA Infrared Systems, Inframetrics и FSI FLIR Systems.

още...


   Компактни камериFLIR i7
НОВО

FLIR Еx-серияFLIR Еxx-серия

   Производствени камери

FLIR T 6xx -серия

FLIR T 4xx -серия

FLIR T-серия

FLIR P-серия

FLIR GF-серия

FLIR A-серия

   Камери за изследване и развитие

FLIR SC 600

FLIR SC 645/655

FLIR SC 2000/5000

FLIR SC 7000


©FLIR SYSTEMS Distribution, Technical & Customer Support - Bulgaria София 1680 ул."Борово" 230 ° факс +359 2 858 4255 ° тел. 0888 563 565
° E-mail:todor.bagarov@stedor.com