FLIR Systems


е световен
лидер в
проекти-
рането,
произ-
водството
и продажбите на
термо камери за
широк спектър от търговски и
правителствени приложения.

още...Raytek


разработват
инструменти, които подобряват
произво-
дителността,
надеждността и
ефективността нa процесите на своите клиенти, както и
дейностите свързани с поддръжка, и в крайна сметка, качеството на
техните продукти и услуги.

още...


    Производствени камери

    Инфрачервени термометри


FLIR T 6xx -серияFLIR T 4xx -серияRaynger 3i Plus

AutoPro ST25

Т1030scFLIR A-серия

MiniTemp    Камери за изследване и развитие

    Инфрачервени сензори


FLIR SC 600FLIR SC 645/655ММ

MR

FLIR SC 2000/5000FLIR SC 7000

XR IR

CM

    Инфрачервени камери

    Инфрачервени камери и скенери


A 6750sc -серия
A 8000sc / A 8300scPi20

MP150

A 310 fFC R -серия

©FLIR SYSTEMS Distribution, Technical & Customer Support - Bulgaria София 1680 ул."Борово" 230 ° тел. 0888 563 565
° E-mail:todor.bagarov@stedor.com